Tarieven

Voor een consult is er geen verwijzing nodig van de huisarts, wel dien je bij lichamelijke klachten eerst je huisarts/specialist te raadplegen. Je kunt de kosten van de behandeling (mogelijk) declareren bij je zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijs ik je naar ‘Declaratie bij zorgverzekeraars’ onderaan deze pagina.

Tarieven

Afvallen en slank blijven is eigenlijk onbetaalbaar. Het programma zal in totaal 5 sessies zijn, de duur van de consulten zijn soms langer dan een regulier consult van een uur. Het tarief van een sessie is €139,80. Dit is inclusief het ondersteuningsmateriaal voor thuis. Voor kinderen t/m 15 jaar zijn er totaal 4 sessies. Zie onderaan deze pagina de betalings- en annuleringsvoorwaarden.

In overleg zijn behandelingen aan huis mogelijk, in dat geval bespreken we vooraf het aangepaste tarief afhankelijk van de reiskosten en de reistijd.

Declaratie bij zorgverzekeraar

De zorgverzekeraars Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar komen gezamenlijk met opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis voor aanbieders van alternatieve zorg. De eisen waaraan de opleidingen moeten voldoen zijn in opdracht van de zorgverzekeraars opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) heeft de HBO-programma’s geaccrediteerd.

Ik heb dit diploma behaald, zodat je (een gedeelte van) de kosten kunt declareren door je factuur in te leveren bij je zorgverzekeraar. De behandeling valt onder aanvullende / alternatieve zorg. De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden 40 euro per consult tot aan een jaarlijks maximum. Raadpleeg altijd vooraf je polisvoorwaarden, ik kan ondanks de opleiding geen vergoedingen garanderen.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden Afvallen en Slank blijven